Έλλη Θολούλη, M.Sc.

Η Έλλη Θολούλη, M.Sc. είναι ψυχολόγος με ειδίκευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (ΘΕΣ) και ιδρύτρια του Ελληνικού Κέντρου Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια. Εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια ως ψυχολόγος ιδιωτικά με ενήλικες, γονείς και εφήβους, διεξάγει σεμινάρια εκπαίδευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (Compassion Focused Therapy) για επαγγελματίες, προγράμματα Εκπαίδευσης του Συμπονετικού Νου και ανάπτυξης της αυτοσυμπόνιας /self-compassion σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και στο κοινό.

Έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στον Έλεγχο του Στρες και την Προαγωγή της Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας και Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο Reading της Αγγλίας. Είναι Συνεργάτης του Compassionate Mind Foundation στην Ελλάδα, Συνεργάτης του International Center for Compassionate Organizations και του Irish Centre for Compassion Focused Therapy, επιστημονική Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας στην Ψυχολογία και Ψυχική Υγεία του Πανεπιστημίου Αθηνών και Συνεργάτης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Έχει κλινική εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια από τον Prof. Paul Gilbert.

Στηρίζει εποπτικά, ατομικά και ομαδικά ψυχολόγους και ειδικούς ψυχικής υγείας με ενδιαφέρον/εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (CFT). Συντονίζει από το 2018 μία διεθνή ομάδα στήριξης και εποπτείας επαγγελματιών στη CFT. Συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες και συνέδρια σχετικά με το ρόλο της συμπόνιας και της αυτό-συμπόνιας και εφαρμογές της θεραπείας εστιασμένης στη συμπόνια στην ψυχική υγεία.

Η Έλλη ενδιαφέρεται ένθερμα για την ανάπτυξη της συμπόνιας στην κοινότητα, στην ψυχική υγεία και στην εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης του Συμπονετικού Νου και της Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια. Έμπνευσή της για τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια είναι, τόσο να κάνει διαθέσιμη τη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια στους ανθρώπους που ζητούν ψυχολογική βοήθεια, όσο και να προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών.

Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου: 7729/29-07-2003.