Εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Share:

H εποπτεία είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την επάρκεια των θεραπευτών κάθε προσέγγισης. Στο Ελληνικό Κέντρο Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια έχουμε μεγάλη εμπειρία στην εποπτεία στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια, είτε είστε θεραπευτές που έχετε πρόσφατα ξεκινήσει να μαθαίνετε τη ΘΕΣ/CFT,  είτε εφαρμόζετε τη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια πολλά χρόνια. 

Παρέχουμε ατομικές συνεδρίες και εποπτεία σε ομάδες (δια ζώσης και διαδικτυακά). Κατά την εποπτεία δίνεται έμφαση στην κατανόηση του μοντέλου, την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, τη συζήτηση κλινικών περιπτώσεων και θεμάτων. Ένα πολύ σημαντικό συστατικό της εποπτείας στη ΘΕΣ/CFT είναι η  βιωματική εμπειρία της προσέγγισης της Θεραπείας  και των τεχνικών που εφαρμόζουμε που ενισχύει την κατανόηση του μοντέλου, της θεραπευτικής διαδικασίας και των δυσκολιών που μπορεί να συναντούν οι πελάτες μας όπως συναντάμε και εμείς στην προσπάθεια να είμαστε συμπονετικοί με τον εαυτό μας. Η εποπτεία βασισμένη στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, φέρει οφέλη στους ίδιους τους θεραπευτές όπως και στους πελάτες τους αυξάνοντας την προσωπική αυτοφροντίδα και αυτοσυμπόνια!


Η Έλλη Θολούλη και o Dr Chris Irons έχουν πολυετή εμπειρία κλινικής πρακτικής στη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια και στην εποπτεία θεραπευτών βάση του μοντέλου της CFT. Η Έλλη είναι επόπτρια των εκπαιδευόμενων θεραπευτών στο Diploma in Compassion Focused Therapy του Compassionate Mind Foundation από τo 2021 και συμμετείχε ως επόπτρια στην Εκπαίδευση στο CFT θεραπευτών της Ισλανδίας. Προσφέρει εποπτεία ατομικά και σε ομάδες θεραπευτών που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια. Για 5 χρόνια μέχρι το 2022 συντόνιζε μία διεθνή ομάδα peer supervision στο CFT διαδικτυακά σε μηνιαία βάση. Λαμβάνει τακτικά εποπτεία η ίδια από μέλη του Compassionate Mind Foundation και τον καθηγητή Paul Gilbert. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν ενδιαφέρεστε για ατομική εποπτεία  ή ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε σε μια ομάδα εποπτείας με άλλους συναδέλφους που έχουν εκπαιδευτεί στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια. 

Μπορούμε να σας στηρίξουμε εποπτικά σε όποιο στάδιο και εμπειρία έχετε στη Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια ή εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με έναν επόπτη με μεγάλη κλινική εμπειρία, ενσυναίσθηση και ενημέρωση για τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αποτελεσματικότητας στη θεραπεία!

Με βάση τη δημιουργία μιας ασφαλούς συνεργατικής σχέσης θα σας υποστηρίξουμε να συζητήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί στην κλινική σας πρακτική. Κατά τη διάρκεια της εποπτείας, ανάλογα με το αίτημά σας, θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε θεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές, να δοκιμάσετε ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις, να συζητήσετε κλινικές περιπτώσεις ή ειδικά θέματα που σας απασχολούν. Επίσης στην εποπτεία θα σας βοηθήσουμε στη διατύπωση περίπτωσης (case formulation) βασισμένη στο CFT και θα σας προσφέρουμε αναφορές σε πρόσφατα δεδομένα από έρευνες στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια. 

Η εποπτεία στη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια επίσης προσφέρει στους εποπτευόμενους μία "εκ των έσω" εμπειρία του μοντέλου της θεραπείας και τους υποστηρίζει να μαθαίνουν οι ίδιοι καλύτερα τον εαυτό τους, τις δυσκολίες που φέρνει η κοινή ανθρώπινη φύση, να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν πότε ενεργοποιείται το δικό τους σύστημα απειλής και ο "περιπλεγμένος νους" μέσα στη συνεδρία και πώς να φροντίζουν τον εαυτό τους και την ευεξία τους καλύτερα. 

Η εποπτεία μπορεί να γίνει δια ζώσης ή διαδικτυακά και έχει διάρκεια 1 ώρα. Οι συνεδρίες συνήθως γίνονται σε μηνιαία βάση, ή ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορεί να προγραμματιστεί περισσότερο ή λιγότερο συχνά. Η δομή και η ατζέντα των εποπτειών θα συμφωνηθούν μαζί σας βάση του τι χρειάζεστε. 

Θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε να συνεχίσετε να μαθαίνετε, να αναπτύσσεστε και να προσφέρετε μέσα από την εφαρμογή της ΘΕΣ/CFT. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: elli@compassioncentre.gr

Για όσους και όσες επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν εκπαιδευθεί στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε μία από τις ομάδες εποπτείας. Οι συναντήσεις γίνονται σε μικρές ομάδες,  δια ζώσης ή διαδικτυακά/ και υβριδικά - μία φορά το μήνα (Σεπτέμβριος - Ιούλιος) και έχουν διάρκεια 1,5 ώρα.  

Μέσω της συμμετοχής στην ομάδα εποπτείας, οι θεραπευτές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν τις δεξιότητές τους στο μοντέλο της θεραπείας εστιασμένης στη συμπόνια, να δοκιμάσουν ειδικές ασκήσεις και role plays, να φέρουν κλινικό υλικό από την πρακτική τους, να συζητηθούν ειδικά θέματα, να αναπτύξουν τη διατύπωση περίπτωσης, να ενημερώνονται για νέα ερευνητικά δεδομένα από τη βιλιογραφία της CFT και να λαμβάνουν υποστήριξη μέσα από μία ασφαλη και φροντιστική ομάδα που θα είναι βοηθητική τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους θεραπευόμενούς/ές τους. 

Οι ομάδες εποπτείας συντονίζονται από την Έλλη Θολούλη στα Ελληνικά και σε συνεργασία με τον Dr Jon Taylor στα Αγγλικά. Η Έλλη και ο Jon είναι επίσης επόπτες στο πρόγραμμα Diploma in Compassion Focused Therapy του Compassionate Mind Foundation. 

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε ομάδα εποπτείας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο elli@compassioncentre.gr με μία σύντομη αναφορά της εμπειρίας/ εκπαίδευσής σας γενικότερα και ειδικότερα στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια.

Σε συνεργασία με το Compassionate Mind Foundation μέχρι το 2022 είχαμε τη χαρά να συντονίζουμε μια μηνιαία Oμάδα Εποπτείας στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια συναδέλφων από όλο τον κόσμο.

Ο σκοπός και η έμπνευση της ομάδας ήταν να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για προσωπική πρακτική και στοχασμό σε ασκήσεις ανάπτυξης του συμπονετικού νου, συζήτηση κλινικών περιπτώσεων, εμβάθυνση θεραπευτικών δεξιοτήτων και υποστήριξη των θεραπευτών και του έργου τους. 

Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για την έναρξη μιας προσεχούς ομάδας παρακαλούμε στείλετε μήνυμα στο elli@compassioncentre.gr με μία σύντομη αναφορά της εμπειρίας σας και εκπαίδευσής σας γενικότερα και ειδικότερα στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια.

Beaumont, E. & Hollins Martin, C. (2016).  A proposal to support student therapists to develop compassion for self and others through Compassionate Mind Training. The Arts in Psychotherapy, 50, 111-118.

Bennett-Levy, J. (2019). Why therapists should walk the talk: The theoretical and empirical case for personal practice in therapist training and professional development. Journal of Behavior and Experimental Psychiatry, 62, 133-145. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2018.08.004

Gale, C., Schröder, T. & Gilbert, P. (2015). ‘Do You Practice What You Preach?’ A Qualitative Exploration of Therapists’ Personal Practice of Compassion Focused Therapy. Clinical Psychology and Psychotherapy
Clin. Psychol. Psychother.

Kolts, RL, Bell, T, Bennett-Levy, J, Irons, C (2018). Experiencing Compassion Focused Therapy from the Inside Out: A Self-Practice/Self-Reflection Workbook for Therapists. New York, NY: Guilford Press.

Share: