Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου (Compassionate Mind Training)

Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου (Compassionate Mind Training)

Μια από τις σημαντικές κλινικές δεξιότητες του θεραπευτή στη ΘΕΣ είναι η προσωπική εμπειρία της έκφρασης συμπόνιας, αυτοσυμπόνιας και του «συμπονετικού εαυτού».  Ο συμπονετικός εαυτός του θεραπευτή δρα τόσο ως όχημα για τη ροή στη συμπόνια (από τον θεραπευτή προς τον θεραπευόμενο) όσο και ως υπόδειγμα-μοντέλο για την ανάπτυξη του συμπονετικού εαυτού του θεραπευόμενου.

Σε αυτήν την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξασκηθούν σε ενσώματες (embodied) δεξιότητες του «συμπονετικού εαυτού» (π.χ. τόνος φωνής, στάση του σώματος, έκφραση του προσώπου). Επίσης, θα δοκιμάσουν βασικές δεξιότητες και πρακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη ΘΕΣ με στόχο την εκπαίδευση του συμπονετικού νου, όπως τη νοερή απεικόνιση βασισμένη στη συμπόνια (compassion based imagery), τη συγγραφή συμπονετικών επιστολών, την εξερεύνηση των πολλαπλών εαυτών (multiple selves), την αντιμετώπιση της αυτοεπίκρισης κ.ά.

Τι είναι η Eκπαίδευση του Συμπονετικού Νου;

Η Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου αποτελεί ένα πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης και ειδικών ασκήσεων και συμβάλλει μεταξύ άλλων στη μείωση της αυτο-επίκρισης, την αύξηση της ενσυναίσθησης και της αυτοσυμπόνιας.

Η Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της προσωπικής μας θεραπείας ή συμμετέχοντας σε μία ομάδα 8 εβδομάδων ή ενός εντατικού προγράμματος.

Στην εκπαίδευση οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τη φύση του νου, τις λειτουργίες των συναισθημάτων και καλλιεργούν δεξιότητες που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας μέσω ασκήσεων στην:

  • Καλλιέργεια της προσοχής
  • Επίγνωση (mindfulness)
  • Αναπνοή 
  • Εικονοποίηση – το να μπορούμε να φέρνουμε στη φαντασία μας νοερές εικόνες που μπορούν να έχουν ευεργετική επίδραση
  • Έκφραση και η αποδοχή συμπόνιας προς τον εαυτό μας, τους άλλους και η αποδοχή συμπόνιας από τους άλλους

Σε τι μπορεί να μας βοηθήσει;

Μέσα από την Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου, μπορούμε να ανακαλύψουμε τις πολλές πλευρές που εκφράζουμε στον κόσμο και να αναπτύξουμε την πλευρά εκείνη που μπορεί να είναι πιο βοηθητική και υποστηρικτική με εμάς όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, κάνουμε λάθη ή νιώθουμε ανεπαρκείς. Αυτή την πλευρά – τον Συμπονετικό μας Εαυτό, δοκιμάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης να τον χρησιμοποιούμε για να ισορροπήσουμε έντονα αρνητικά συναισθήματα (π.χ. θυμός, άγχος, ντροπή), να μειώσουμε την αυτοεπίκριση, να διαχειριζόμαστε καλύτερα το στρες και να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό και τους άλλους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται: σε θεραπευτές με ενδιαφέρον ή εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια για την εμβάθυνση των κλινικών τους δεξιοτήτων μέσω της βιωματικής προσωπικής εμπειρίας και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη συμπόνια στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή ως μέσο αυτοφροντίδας, όπως σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας/ιατρούς, φροντιστές, νοσηλευτές, προπονητές και εκπαιδευτικούς.

Πολιτική ακύρωσης
Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 10 Δεκεμβρίου γίνεται επιστροφή του πλήρους ποσού, σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι τις 2 Ιανουαρίου γίνεται επιστροφή του 50% του ποσού. Σε ακυρώσεις μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή του ποσού.

Τρόπος διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom.
Επιπλέον υλικό (σημειώσεις) θα χορηγούνται ηλεκτρονικά
παράλληλα με το σεμινάριο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται: σε θεραπευτές με ενδιαφέρον ή εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια για την εμβάθυνση των κλινικών τους δεξιοτήτων μέσω της βιωματικής προσωπικής εμπειρίας και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη συμπόνια στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή ως μέσο αυτοφροντίδας, όπως σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας/ιατρούς, φροντιστές, νοσηλευτές, προπονητές και εκπαιδευτικούς.

Βεβαίωση παρακολούθησης
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. 

Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου (Compassionate Mind Training)
“ Βασική Εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια ”
“ Άρτια οργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ”
“ Πολύτιμη εκπαίδευση για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας ”
“ Έλλη σε ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες! ”
“ Περιεκτική και ουσιώδη κατανόηση του μοντέλου ”
“ Η εκπαίδευση ήταν γεμάτη από σημαντικές πληροφορίες θεωρία και πράξη ”